Правила реєстрації\Договір оферти

Публічна оферта

 на участь в заходах Навчального Центру PearlStom

(Редакція діє з 01.01.2018)

Даний документ (далі — оферта) є офіційною публічною пропозицією

ФОП Баль С.І. ЄДРПОУ: 2491108067, (далі — Організатор) укласти договір на надання послуг з організації прийняття участі в обраному заході Навчального Центру PearlStom (далі-Договір) на зазначених нижче умовах, адресованим необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі — Учасник). Відносини сторін регулюються цим договором, положеннями законодавства України про оферту і договорах приєднання.

Для Учасників, з яких-небудь причин не мають письмового договору з Організатором, справжня публічна оферта є підставою для надання послуг та їх оплати.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Інтернет — всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, визначених міжнародними стандартами.

Сайт (сайт проекту) — все web-сторінки, об’єднані адресним доменом http://pearl-stom.od.ua

захід— збори груп осіб на захід, навчальний захід, курс, конференція, симпозіум, семінар, майстер-клас, присвячений обговоренню певних тем в медицині.

Повна сума вартості участі— вартість без знижок і пільг, передбачених тими чи додатковими умовами.

пакет участі — пакет комплексу послуг (в тому числа інформаційних послуг), обумовлений поточним комерційною пропозицією Організатора, опублікованими на сайті, що надаються Учаснику.

У цій Оферті можуть бути використані інші терміни, невизначені в розділі «Терміни та визначення», в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту цієї Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Оферти, слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу — в матеріалах, розміщених в домені http://pearl-stom.od.ua, в другу чергу — тлумаченням і визначеннями термінів, сформованим в мережі інтернет .

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Предметом Договору, що укладається шляхом приєднання до Договору на умовах цієї оферти, є надання послуг по організації прийняття участі в обраному заході Навчального Центру PearlStom (заході)

1.2.Захід проводиться в Одесі або в будь-якому іншому місті України. Місце проведення і розпорядок заходу, а також порядок попередньої реєстрації публікується Організатором за адресою http://pearl-stom.od.ua і повідомляється Учаснику додатково, не пізніше, ніж за 1 день до запланованої дати проведення.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

2.1.Направленіе Організатором цієї Оферти електронною поштою з адреси office.pstom@gmail.com. так само як і розміщення тексту оферти на сайті, є публічною пропозицією Організатора укласти цей договір на зазначених умовах.

Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою.

2.2.Настоящій Договір вважається укладеним між Організатором і Учасником (оферта вважається акцептованої) в момент здійснення Учасником одного з наступних дій:

а. надання Учасником своїх даних при реєстрації

б. оплата вноситься після подачі заявки на реєстрацію, але не пізніше трьох днів після моменту реєстрації

в. здійснення Учасником дій, спрямованих на придбання Пакету участі на Сайті, у вигляді часткової передоплати за надання послуг щодо участі в заході

м повної оплати Учасником за надання послуг щодо участі в заході з використанням гіперпосилання, наданої Організатором.

д. повної оплати Учасником за надання послуг щодо участі в заході з використанням реквізитів для оплати, наданої організатором

 • 2.3.Акцепт цієї Оферти означає, що Учасник беззастережно приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без винятків).
 • 2.4.После вибору заходи та внесення 100% оплати (оплати послуг), Учасник має право на отримання послуг в обраному заході.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.Предоплата і гарантія місця:

3.1.1. Місце на заході гарантується при внесенні оплати. Сума оплати вказується на Сайті.

3.1.2. Передоплата є гарантією місця на заході.

3.1.3. Учасники, які зареєструвалися на захід і не внесли 100% оплату, не можуть брати участь в заході.

3.2.После повної оплати Учасником за надання послуг щодо участі в обраному заході, Учаснику надаються такі послуги:

-Доступ на захід

-Місця в залі

3.3.Учаснику надаються додаткові послуги і опції, в залежності від обраного заходу і вказуються на сайті http://pearl-stom.od.ua

3.4.Умови Пакетів участі, а також зміст і вартість послуг, публікуються Організатором на Сайті за адресою http://pearl-stom.od.ua. Організатор залишає за собою право вносити зміни в умови Пакета участі щодо заходу в будь-який момент і на свій розсуд. У разі внесення змін до умов Пакетів участі, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення змінених умов на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважаються прийнятими Учасником

3.5.Всі інформаційні матеріали та консультації надаються виключно для особистого використання, без права копіювання, перепродажу і передачі третім особам. Відео-аудіозапис виступів, інших подій заходу без письмової згоди Організатора суворо заборонено.

3.6.Сторони домовилися, що послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх споживання Учасником і \ або в момент закінчення проведення заходу незалежно від того, прийняв Учасник в них участь чи ні;

3.7.Подписання Учасником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібно. За згодою сторін, можливе складання і підписання двосторонніх Актів здачі-прийому наданих послуг (виключно для цілей бухгалтерського і податкового обліку), шляхом обміну повідомленнями електронної пошти або оригіналами.

3.8.Строк для пред’явлення претензій до якості і повноті наданих послуг — в момент закінчення проведення заходу. Якщо Учасник не заявив обґрунтованих претензій, послуги вважаються прийнятими Учасником належним чином за якістю та обсягом, шляхом висловлення мовчазної згоди (в порядку ч.3 ст. 205 Цивільного кодексу України).

Претензії, заявлені Учасником з порушенням зазначеного терміну, Організатором не розглядаються.

4. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ І ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

4.1. Організатор гарантує повне повернення коштів у разі відмови Учасника від отримання послуг за 10 днів до початку проведення заходу, незалежно від причин відмови.

Для оформлення повернення, Учаснику необхідно звернутися до Організатора та направити в довільній формі на електронну пошту: office.pstom@gmail.com заяву на оформлення повернення сплачених грошових коштів.

4.2. Відмова від участі в заході в період менш ніж за десять днів, але не пізніше трьох днів до початку заходу:

4.2.1. Відмова від участі в заході в період менш ніж за десять днів, але не пізніше трьох днів до початку заходу оформляється тільки в електронній формі за адресою: office.pstom@gmail.com :

 • Не береться відмова по телефону, особисто, передані адміністратору або через іншого учасника. Відмова вважається прийнятою, якщо на лист отримано відповідь.
 • Якщо учасник не звернув відмова або не отримав підтвердження на відмову, він не може претендувати на повернення суми попередньої оплати.
 • Учасник приймає на себе всі ризики недоставки листа і самостійно врегулює свої обставини, пов’язані з доступом до електронної пошти. Чи не спрацьовують ніякі причини неповідомлення про відмову, в тому числі «поважні» (хвороба, відсутність доступу до комп’ютера і т.п.).

4.2.2. За кожен навчальний захід встановлюється сума неповернутого депозиту. Сума становить 25% від Повної суми вартості (див розділ Терміни та визначення) участі в заходи.

4.2.2.1 Депозит не повертається при відмові від участі в заході в період менш ніж за десять днів, але не пізніше трьох днів до початку заходу. Цей депозит компенсує адміністративні витрати на організацію семінару.

4.2.2.2 Сума оплати за захід повертається за вирахуванням безповоротного депозиту і комісії за банківський переказ. Повернення грошових коштів учаснику проводиться за реквізитами, вказаними в заяві, поданій в електронному вигляді на адресу: office.pstom@gmail.com

4.3 При відмові від участі в заході менш ніж за 72 години або фактична неявка на захід, оплата учасника не повертається. Дана сума йде для організації Вашої участі в Курсі.

4.4.В разі відмови Учасника від отримання послуг після закінчення зазначеного терміну пункт 4.3. , Повне або часткове повернення грошових коштів не здійснюється, а така відмова розцінюється як безпідставний одностороння відмова від договору (порушення умов Договору) і тягне несприятливі наслідки, передбачені договором і чинним законодавством України.

4.5.Перенос оплати на інший захід або іншому учаснику не відбувається. Адміністрація Навчального Центру Pearlstom залишає за собою право для постійних учасників курсів надавати більш лояльні умови в індивідуальному порядку і в виняткових випадках.

4.6.В разі скасування заходу з ініціативи організатора сума передоплати повертається в повному обсязі.

5. СПОСІБ ОПЛАТИ

5.1 Послуги, що надаються за договором, можуть бути оплачені банківською картою Учасника через міжнародну платіжну систему продажу електронних квитків LiqPay або http://ticketforevent.com/ або безготівковим переказом коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

5.2 Альтернативні способи оплати послуг можливі, за погодженням з Організатором (поштовий переказ по Western Union, Moneygram і інші).

6.ВАВРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

Вартість послуг визначається умовами придбаного Учасником Пакета участі. Головним завданням, якої керується Навчальний Центр «PearlStom» при організації заходів, є створення максимально комфортних умов для учасника в момент проведення заходу. Організатор докладає максимальних зусиль для створення матеріально-технічної бази обумовленого заходи, підготовці і закупівлю всіх деталей для проведення заходу задовго до того, як захід відбудеться. Отже, умовою участі в будь-якому заході є своєчасна реєстрація та внесення 100% оплати, яка буде використана для організації Вашої участі в заході (згідно п.2.2).

6.1.Стоімость послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Учасник оплачує додатково

6.2.Організатор має право надавати Учаснику знижку на придбання Пакету участі (в разі попереднього узгодження).

6.3.Прі замовленні Пакета участі через форму на сайті Організатора Учасник оплачує послуги заповнивши фрейм платіжної системи (спеціальну платіжну форму) і натиснувши кнопку «Оплатити».

6.4.Услугі вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

6.5.Організатор інформує Учасника про надходження платежу sms-оповіщенням, вайбер-сповіщенням або e-mail-повідомленням.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА

7.1.Участнік вправі особисто взяти участь у заході, в порядку, встановленому Організатором.

7.2.Участнік вправі отримувати і використовувати навчальні інформаційні матеріали, що надаються в рамках Пакета участі в повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою (докладний опис послуг та їх склад визначається замовленим Пакетом участі і постійно знаходиться на сайті).

7.3.Участнік в праві на власний розсуд використовувати надані інформаційні матеріали. Використання матеріалів обмежена зобов’язанням Учасника не передавати доступ до отриманими матеріалами третім особам відповідно до п. 3.5.

7.4.Участнік вправі в будь-який час відмовитися від участі в заході в порядку, встановленому договором, пункт 4.

7.5.Участнік вправі в будь-який час отримати інформацію про здійснення платежу і стан взаєморозрахунків.

7.6.Заключеніем Договору на умовах цієї Оферти Учасник надає Організатору право:

а) направляти e-mail і SMS-оповіщення;

б) інформувати Учасника про нові продукти, послуги, що надаються Організатором;

в) направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, в тому числі про товари і послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

 • 8.1.Організатор зобов’язується надавати Учаснику інформаційні послуги на умовах цієї Оферти в обсязі і в строки, встановлені придбаним Пакетом участі.

Організатор самостійно визначає програму і терміни, розклад і регламент заходу і публікує їх на сайті за адресою http://pearl-stom.od.ua На прохання Учасника зазначена інформація може бути направлена ​​Учаснику електронним повідомленням.

8.2. Організатор має право обмежити доступ Учасника на захід, призупинити доступ Учасника до наданих інформаційних матеріалів або відмовити Учаснику в участі в заходах, в разі порушення Учасником умов цієї Оферти, регламенту та правил участі в заході.

8.3. Організатор залишає за собою право в будь-який момент доповнювати, змінювати програму заходу на власний розсуд.

8.4 Організатор залишає за собою право передати третім особам повністю або частково зобов’язання за договором на власний розсуд, зберігаючи за собою право здійснювати контроль за виконанням даного договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.В разі порушення зобов’язань за Договором, надання недостовірної інформації при укладанні або в ході виконання договору, а також несвоєчасне повідомлення іншої сторони про зміну реквізитів, сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством, а також ризик виникнення несприятливих наслідків.

9.2.Організатор не несе відповідальності за форс-мажорні обставини:

 • неможливість надання послуг з причин від нього не залежать (форс-мажор),
 • включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Організатору, невиконання третіми особами зобов’язань по наданню приміщень, розміщення матеріалів / публікацій / проведенню сесій і т.п .;
 • за повні або часткові переривання надання послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Організатора.
 • втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Організатора;
 • будь-які збитки учасника і третіх осіб, що виникли не з вини Організатора.

9.3.Участнік несе відповідальність за використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до інформаційних матеріалів і сервісів.

9.4.В разі, якщо з якої-небудь причини, в тому числі форс-мажор, Організатор не почне надавати послуги або послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Організатора за допущене порушення договору обмежується виключно:

 • продовженням термінів надання послуг або
 • наданням послуг в нові терміни до повного виконання Організатором зобов’язань за договором.
 • повернення оплачених коштів за організацію заходів неможливий, так як вони витрачені на організацію заходів, майстер-класів, семінарів та інших навчальних заходів.

9.5.Сукупна відповідальність Організатора за цим договором за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Учасником згідно з цим Договором.

9.6.Організатор не несе відповідальності за збереження особистих речей і майна Учасника заходу.

9.7.Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, що виникли на увазі порушення Учасником правил участі, правил пожежної безпеки та інших загальнообов’язкових правил.

9.8.Участнік несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора та майну третіх осіб, що знаходиться в місці проведення заходу.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1.Договор вступає в силу з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.

10.2.Договор може бути розірваний достроково, у випадках, встановлених чинним законодавством або умовами даного договору.

11. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

11.1.Все суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

12. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1.Лекціі, семінари (виступи), а також інформаційні та навчальні матеріали, що надаються Учаснику в рамках цього договору, є об’єктом інтелектуальної власності. Всі права на послуги, що інформаційні матеріали в цілому і на окремі його елементи належать Організатору заходу.

12.2.Участнік вправі на свій розсуд використовувати отримані інформаційні матеріал, якщо це не порушує інші пункти цього договору. Використання інформаційних матеріалів обмежена зобов’язанням Учасника не продавати і не поступатися будь-які матеріали, що надаються в рамках заходу, а також не передавати матеріали третім особам.

13. Угода про електронний документообіг

13.1.Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заяв, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), Які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору.

13.2.Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронний взаємодії, викладеними нижче.

13.3.Заявкі, повідомлення, рахунки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

13.4.В відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

13.5.Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює щире волевиявлення Сторони і намір зробити висновок, змінити або припинити операцію — у відповідності зі значенням того чи іншого дії, визначеного договором.

13.6.Проверка справжньої достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, зазначеною Учасником або Організатором в цьому договорі в якості контактного реквізиту.

13.7.Каждая із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

13.8.Прі необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені роздрукувати стороною.

13.9.В якості первинних облікових документів, які є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1.Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті за адресою http://pearl-stom.od.ua або з моменту направлення Учаснику тексту Пропоновані можливості електронною поштою з адреси office.pstom@gmail.com і діє до моменту відкликання оферти Організатором .

14.2.Організатор залишає за собою право внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін до Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на сайті за адресою http://pearl-stom.od.ua якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

14.3.Еслі будь-яка з умов Пропоновані можливості стає недійсним або суперечить чинному законодавству, такий стан замінюється аналогічним, максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містяться в Оферті. Недійсність окремих положень Пропоновані можливості не тягне недійсності Договору в цілому.

14.4.Заключеніем Договору на умовах цієї Оферти Учасник дає згоду на обробку Організатором його персональних даних, в тому числі дає згоду на збір, систематизацію, накопичення і зберігання, а також використання персональних даних з метою надання послуг за договором і їх оплати.

14.5.По закінчення дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання стала їм відома в процесі виконання договірних зобов’язань конфіденційної інформації та інших відомостей обмеженого характеру передбачених чинним законодавством.

Правила регистрации\Договор оферты

 

Публичная оферта

                                       на участие в мероприятиях Учебного Центра PearlStom

(редакция действительна с 01.01.2018)

Данный документ (далее – оферта) является официальным публичным предложением

ФЛП Баль С.И. ЕГРПОУ: 2491108067, (далее – Организатор) заключить договор на оказание услуг по организации принятия участия в выбранном мероприятии Учебного Центра PearlStom (далее–Договор) на указанных ниже условиях, адресованным неограниченному кругу физических и юридических лиц (далее – Участник). Отношения сторон регулируются настоящим договором, положениями законодательства Украины об оферте и договорах присоединения.

Для Участников, по каким–либо причинам не имеющих письменного договора с Организатором, настоящая публичная оферта является основанием для оказания услуг и их оплаты.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Интернет – всемирная информационная сеть общего доступа, которая логически связана глобальным адресным пространством и базируется на протоколах, определенных международными стандартами.

Сайт (сайт проекта) – все web-страницы, объединенные адресным доменом http://pearl-stom.od.ua

Мероприятие– собрание групп лиц на мероприятие, обучающее мероприятие, курс, конференция, симпозиум, семинар, мастер-класс, посвященное обсуждению определенных тем в медицине.

Полная сумма стоимости участия— стоимость без скидок и льгот , предусмотренных какими либо дополнительными условиями.

Пакет участия – пакет комплекса услуг ( в том числа информационных услуг), обусловленный текущим коммерческим предложением Организатора, опубликованным на сайте, предоставляемых Участнику.

В настоящей Оферте могут быть использованы другие термины, неопределенные в разделе «Термины и определения», в таком случае толкование используемой терминологии происходит в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования терминологии в тексте Оферты, следует руководствоваться толкованием терминов: в первую очередь – в материалах, размещенных в домене http://pearl-stom.od.ua, во вторую очередь – толкованием и определениями терминов, сложившимся в сети интернет.

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом Договора, заключаемого путем присоединения к Договору на условиях настоящей оферты, является оказание услуг по организации принятия участия в выбранном мероприятии Учебного Центра PearlStom (мероприятии)

1.2.Мероприятие проводится в Одессе или в любом другом городе Украины. Место проведения и распорядок мероприятия, а также порядок предварительной регистрации публикуется Организатором по адресу http://pearl-stom.od.ua и сообщается Участнику дополнительно, не позднее, чем за 1 день до планируемой даты проведения.

2.  ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1.Направление Организатором настоящей Оферты электронной почтой с адреса office.pstom@gmail.com. равно как и размещение текста оферты на сайте, является публичным предложением Организатора заключить настоящий договор на указанных условиях.

Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим лицом.

2.2.Настоящий Договор считается заключенным между Организатором и Участником (оферта считается акцептованной) в момент совершения Участником одного из следующих действий:

а. предоставления Участником своих данных при регистрации

б. оплата вносится после подачи заявки на регистрацию, но не позднее трех дней после момента регистрации

в. осуществления Участником действий, направленных на приобретение Пакета участия на Сайте, в виде частичной предоплаты за предоставление услуг по участию в мероприятии

г.     полной оплаты Участником за предоставление услуг по участию в мероприятии с использованием гиперссылки, предоставленной Организатором.

д.   полной оплаты Участником за предоставление услуг по участию в мероприятии с использованием реквизитов для оплаты, предоставленной организатором

 • 2.3.Акцепт настоящей Оферты означает, что Участник безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в Оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).

 • 2.4.После выбора мероприятия и внесения 100% оплаты (оплаты услуг), Участник имеет право на получение услуг в выбранном мероприятии.

3.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1.Предоплата и гарантия места:

3.1.1. Место на мероприятии гарантируется при внесении оплаты. Сумма оплаты указывается на Сайте.

3.1.2. Предоплата является гарантией места на мероприятии.

3.1.3. Участники, которые зарегистрировались на мероприятие и не внесли 100% оплату, не могут участвовать в мероприятии.

3.2.После полной оплаты Участником за предоставление услуг по участию в выбранном мероприятии, Участнику предоставляются следующие услуги:

-Доступ на мероприятие

-Места в зале

3.3.Участнику предоставляются дополнительные услуги и опции, в зависимости от выбранного мероприятия и указываются на сайте http://pearl-stom.od.ua

3.4.Условия Пакетов участия, а также содержание и стоимость услуг, публикуются Организатором на Сайте по адресу http://pearlstom.od.ua. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Пакета участия по мероприятию в любой момент и по своему усмотрению. В случае внесения изменений в условия Пакетов участия, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий на сайте (если срок вступления изменений в силу не определен дополнительно) и считаются принятыми Участником

3.5.Все информационные материалы и консультации предоставляются исключительно для личного использования, без права копирования, перепродажи и передачи третьим лицам. Видео-аудиозапись выступлений, других событий мероприятия без письменного согласия Организатора строго запрещена.

3.6.Стороны условились, что услуги считаются оказанными надлежащим образом непосредственно в момент их потребления Участником и\или в момент окончания проведения мероприятия независимо от того, принял Участник в них участие или нет;

3.7.Подписание Участником Акта сдачи-приема оказанных услуг для подтверждения факта оказания услуг не требуется. По согласию сторон, возможно составление и подписание двухсторонних Актов сдачи-приема оказанных услуг (исключительно для целей бухгалтерского и налогового учета), путем обмена сообщениями электронной почты или оригиналами.

3.8.Срок для предъявления претензий к качеству и полноте оказанных услуг – в момент окончания проведения мероприятия. Если Участник не заявил обоснованных претензий, услуги считаются принятыми Участником надлежащим образом по качеству и объему, путем выражения молчаливого согласия (в порядке ч.3 ст. 205 Гражданского кодекса Украины).

Претензии, заявленные Участником с нарушением указанного срока, Организатором не рассматриваются.

4   ОТКАЗ ОТ УСЛУГ И ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

4.1. Организатор гарантирует полный возврат денежных средств в случае отказа Участника от получения услуг за 10 дней до начала проведения мероприятия, независимо от причин отказа.

Для оформления возврата, Участнику необходимо обратиться к Организатору и направить в свободной форме на электронную почту: office.pstom@gmail.com заявление на оформление возврата уплаченных денежных средств.

 4.2. Отказ от участия в мероприятии в период менее чем за десять дней, но не позднее трех дней до начала мероприятия:  

4.2.1. Отказ от участия в мероприятии в период менее чем за десять дней, но не позднее трех дней до начала мероприятия оформляется только в электронной форме по адресу: office.pstom@gmail.com:

 • Не принимается отказ по телефону, лично, переданы администратору или через другого участника. Отказ считается принятой, если на письмо получен ответ.
 • Если участник не направил отказ или не получил подтверждения на отказ, он не может претендовать на возврат суммы предоплаты.
 • Участник принимает на себя все риски недоставки письма и самостоятельно урегулирует свои обстоятельства, связанные с доступом к электронной почте. Не срабатывают никакие причины не сообщения об отказе, в том числе «уважительные» (болезнь, отсутствие доступа к компьютеру и т.п.).

4.2.2. За каждое учебное мероприятие устанавливается сумма невозвратного депозита. Сумма составляет 25% от Полной суммы стоимости ( см раздел Термины и определения) участия в мероприятия.

4.2.2.1 Депозит не возвращается при отказе от участия в мероприятии в период менее чем за десять дней, но не позднее трех дней до начала мероприятия. Этот депозит компенсирует административные расходы на организацию семинара.

4.2.2.2 Сумма оплаты за мероприятие возвращается за вычетом безвозвратного депозита и комиссии за банковский перевод. Возврат денежных средств участнику производится по реквизитам, указанным в заявлении, поданном в электронном виде на почту: office.pstom@gmail.com

4.3 При отказе от участия в мероприятии менее чем за 72 часа или фактическая неявка на мероприятие оплата участнику не возвращается.Данная сумма идет для организации Вашего участия в Курсе.

4.4.В случае отказа Участника от получения услуг по истечении указанного срока пункт 4.3. , полный или частичный возврат денежных средств не осуществляется, а такой отказ расценивается как безосновательный односторонний отказ от договора (нарушение условий Договора) и влечет неблагоприятные последствия, предусмотренные договором и действующим законодательством Украины. 

4.5.Перенос оплаты на другое мероприятие или другому участнику не производится.
Администрация Учебного Центра Pearlstom оставляет за собой право для постоянных участников курсов предоставлять более лояльные условия в индивидуальном порядке и в исключительных случаях.

4.6.В случае отмены мероприятия по инициативе организатора сумма предоплаты возвращается в полном объеме.

5.  СПОСОБ ОПЛАТЫ

5.1 Услуги, предоставляемые по договору, могут быть оплачены банковской картой Участника через международную платежную систему продажи электронных билетов  LiqPay или http://ticketforevent.com/ или безналичным переводом средств на расчетный счет Организатора.

5.2 Альтернативные способы оплаты услуг возможны, по согласованию с Организатором (почтовый перевод по Western Union, Moneygram и другие).

6.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

Стоимость услуг определяется условиями приобретенного Участником Пакета участия. Главной задачей, которой руководствуется Учебный Центр «PearlStom»  при организации мероприятий, является создание максимально комфортных условий для участника в момент проведения мероприятия. Организатор прилагает максимальные усилия для создания материально -технической базы оговоренного мероприятия, подготовке и закупке всех деталей для проведения мероприятия задолго до того, как мероприятие состоится. Следовательно, условием участия в любом мероприятии является своевременная регистрация и внесение 100% оплаты, которая будет использована для организации Вашего участия в мероприятии (согласно п.2.2).

6.1.Стоимость услуг не включает комиссию, взимаемую банками или платежными системами за проведение платежа. Комиссионные расходы Участник оплачивает дополнительно

6.2.Организатор вправе предоставлять Участнику скидку на приобретение Пакета участия (в случае предварительного согласования).

6.3.При заказе Пакета участия через форму на сайте Организатора Участник оплачивает услуги заполнив фрейм платежной системы (специальную платежную форму) и нажав кнопку ”Оплатить”.

6.4.Услуги считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Организатора.

6.5.Организатор информирует Участника о поступлении платежа sms-оповещением, вайбер-оповещением или e-mail-уведомлением.

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

7.1.Участник вправе лично принять участие в мероприятии, в порядке, установленном Организатором.

7.2.Участник вправе получать и использовать обучающие информационные материалы, предоставляемые в рамках Пакета участия в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой (подробное описание услуг и их состав определяется заказанным Пакетом участия и постоянно находится на сайте).

7.3.Участник в праве на свое усмотрение использовать предоставляемые информационные материалы. Использование материалов ограничено обязательством Участника не передавать доступ к полученным материалам третьим лицам согласно п. 3.5.

7.4.Участник вправе в любое время отказаться от участия в мероприятии в порядке, установленном договором, пункт 4.

7.5.Участник вправе в любое время получить информацию о совершенных платежах и состоянии взаиморасчетов.

7.6.Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Участник предоставляет Организатору право:

а) направлять e-mail и SMS-оповещения;

б) информировать Участника о новых продуктах, услугах, предоставляемых Организатором;

в) направлять сообщения рекламного и информационного характера, в том числе о товарах и услугах, предоставляемых третьими лицами (с возможностью отказаться от получения таких сообщений).

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

 • 8.1.Организатор обязуется предоставлять Участнику информационные услуги на условиях настоящей Оферты в объеме и в сроки, установленные приобретенным Пакетом участия.

Организатор самостоятельно определяет программу и сроки, расписание и регламент мероприятия и публикует их на сайте по адресу http://pearl-stom.od.ua По просьбе Участника указанная информация может быть направлена Участнику электронным сообщением.

8.2. Организатор вправе ограничить доступ Участника на мероприятие, приостановить доступ Участника к предоставленным информационным материалам или отказать Участнику в участии в мероприятиях, в случае нарушения Участником условий настоящей Оферты, регламента и правил участия в мероприятии.

8.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент дополнять, изменять программу мероприятия по собственному усмотрению.

8.4. Организатор оставляет за собой право передать третьим лицам полностью или частично обязательства по договору по собственному усмотрению, сохраняя за собой право осуществлять контроль по выполнению данного договора.

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.В случае нарушения обязательств по Договору, предоставления недостоверной информации при заключении или в ходе исполнения договора, а также несвоевременного уведомления другой стороны об изменении реквизитов, стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, а также риск возникновения неблагоприятных последствий.

 

9.2.Организатор не несет ответственности за форс-мажорные обстоятельства:

 • невозможность предоставления услуг по причинам от него не зависящим (форс-мажор),

 • включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и программного обеспечения, не принадлежащего Организатору, невыполнения третьими лицами обязательств по предоставлению помещений, размещению материалов/публикаций/ проведению сессий и т.п.;

 • за полные или частичные прерывания оказания услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности технических средств Организатора.

 • утрату конфиденциальной информации или ее части, если в этом нет вины Организатора;

 • какие-либо убытки участника и третьих лиц, возникшие не по вине Организатора.

9.3.Участник несет ответственность за использование третьими лицами учетных данных, используемых для получения доступа к информационным материалам и сервисам.

9.4.В случае, если по какой-либо причине , в том числе форс-мажор , Организатор не начнет оказывать услуги или услуги будут оказаны с нарушением сроков, ответственность Организатора за допущенное нарушение договора Оферты ограничивается исключительно:

 • продлением сроков предоставления услуг или

 • оказанием услуг в новые сроки до полного исполнения Организатором обязательств по договору.

 • возврат  оплаченных средств за организацию мероприятий не возможен, так как они израсходованы на организацию мероприятий, мастер-классов, семинаров и других обучающих мероприятий.

9.5.Совокупная ответственность Организатора по настоящему договору по любому иску или претензии ограничивается суммой платежа, уплаченного Участником во исполнение настоящего Договора.

9.6.Организатор не несет ответственности за сохранность личных вещей и имущества Участника мероприятия.

9.7.Организатор не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие в виду нарушения Участником правил участия, правил пожарной безопасности и других общеобязательных правил.

9.8.Участник несет ответственность за причинение вреда имуществу Организатора и имуществу третьих лиц, находящегося в месте проведения мероприятия.

10.    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

10.2.Договор может быть расторгнут досрочно, в случаях, установленных действующим законодательством или условиями данного договора.

11.  СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

11.1.Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае если споры не урегулированы путем переговоров, они разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины.

12.    ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12.1.Лекции, семинары (выступления), а также информационные и обучающие материалы, предоставляемые Участнику в рамках настоящего договора, являются объектом интеллектуальной собственности. Все права на предоставляемые информационные материалы в целом и на отдельные его элементы принадлежат Организатору мероприятия.

12.2.Участник вправе на свое усмотрение использовать полученные информационные материал, если это не нарушает другие пункты настоящего договора. Использование информационных материалов ограничено обязательством Участника не продавать и не уступать какие-либо материалы, предоставляемые в рамках мероприятия, а также не передавать материалы третьим лицам.

13.  СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

13.1.Стороны признают юридическую силу документов, составленных в электронной форме (заявлений, Актов, уведомлений, счетов, соглашений, писем и пр.), направляемых электронной почтой по указанным в договоре реквизитам, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны договора.

13.2.Стороны пришли к согласию руководствоваться условиями об электронном документообороте и электронном взаимодействии, изложенными ниже.

13.3.Заявки, уведомления, счета составляются в письменном виде в форме электронного документа и не оформляются на бумажных носителях.

13.4.В соответствии с соглашением об электронном документообороте Стороны используют простые электронные подписи, подписью для каждой из Сторон является уникальный адрес электронной почты (логин и пароль учетной записи почтового сервиса).

13.5.Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного действия, определенного договором.

13.6.Проверка подлинностии достоверности сообщения, исходящего от Стороны, осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Участником или Организатором в настоящем договоре в качестве контактного реквизита.

13.7.Каждая из Сторон должна обеспечить сохранность данных своей учетной записи электронной почты и недоступность их третьим лицам.

13.8.При необходимости, надлежащим доказательством подписания соответствующих документов являются распечатки электронных сообщений, заверенные распечатавшей стороной.

13.9.В качестве первичных учетных документов, являющихся основанием для расчетов, принимаются счета и другие документы, составленные в электронной форме.

14.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте по адресу http://pearl-stom.od.ua или с момента направления Участнику текста Оферты электронной почтой с адреса office.pstom@gmail.com и действует до момента отзыва Оферты Организатором.

14.2.Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на сайте по адресу http://pearl-stom.od.ua если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно.

14.3.Если какое-либо из условий Оферты становится не действительным или противоречит действующему законодательству, такое положение заменяется аналогичным, максимально отвечающим изначальным намерениям Сторон, содержащимся в Оферте. Недействительность отдельных положений Оферты не влечет недействительности Договора в целом.

14.4.Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Участник дает согласие на обработку Организатором его персональных данных, в том числе дает согласие на сбор, систематизацию, накопление и хранение, а также использование персональных данных с целью предоставления услуг по договору и их оплаты.

14.5.По окончанию действия Договора Стороны обеспечивают надлежащее хранение ставшей им известной в процессе выполнения договорных обязательств конфиденциальной информации и иных сведений ограниченного характера предусмотренных действующим законодательством.

e-mail:  office.pstom@gmail.com

 тел +380979404039

Комментарии закрыты.